KidIn the Field

We grow together

Στοχεύουμε στο παιδί, ενισχύοντας τους ενήλικες που το περιβάλλουν

Πρόληψη

Προωθoύμε την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας πρόληψης

Παιδαγωγική στην πράξη

Υποστηρίζουμε τον τρόπο εφαρμογής των παιδαγωγικών αρχών στην καθημερινή ζωή

a Grown-ups play

Το παιχνίδι δεν έχει ηλικία, το αξιοποιούμε ως εργαλείο βιωματικής συμμετοχής

Ενήλικες

Εστιάζουμε στην ενδυνάμωση του ρόλου του ενήλικα που περιβάλλει παιδιά 0-6 χρόνων (γονείς, μέλλοντες γονείς, φροντιστές, συγγενείς, κηδεμόνες και όποιος άλλος έχει ανάγκη για γνώση και υποστήριξη σε ζητήματα παιδαγωγικά)

Οικογένειες

Σχεδιάζουμε δράσεις με την ταυτόχρονη συμμετοχή ενηλίκων και παιδιών, για τις οικογένειες που επιθυμούν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, να δημιουργήσουν κοινές εμπειρίες και να ανακαλύψουν τρόπους αλληλεπίδρασης

*ο ορισμός της οικογένειας για εμάς είναι η κάθε δυνητική μορφή συστήματος που περιλαμβάνει σχέσεις φροντίδας και υποστήριξης, αποδοχής και ασφάλειας.

Επαγγελματίες

Οργανώνουμε δράσεις και προγράμματα για ομάδες επαγγελματιών από το χώρο του παιδιού που αποζητούν υποστήριξη και εργαλεία στον τρόπο επικοινωνίας με τους ενήλικες και τα παιδιά που έρχονται σε επαφή.

Οι δράσεις μας

Συχνά μας ρωτάνε…

Απαντάμε στις πιο συχνές απορίες που μας έχουν θέσει.

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Κάνετε προγράμματα για παιδια;

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στους ενήλικες που περιβάλλουν παιδιά και στην ταυτόχρονη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, εστιάζοντας στην ενίσχυση του ρόλου του ενήλικα και στη συμβολή του στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ζωής ενός παιδιού.

Ωραία η θεωρία, αλλά σε εμάς αυτό δεν μπορεί να γίνει…

Αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών μας είναι το βίωμα, το πλαίσιο και το περιβάλλον του κάθε συμμετέχοντα. Εσείς φέρνετε σε εμάς την ξεχωριστή σας συνθήκη, και εμείς σας παρέχουμε διαθέσιμα εργαλεία για να επιλέξετε, να ανακαλύψετε και να προσαρμόσετε τη θεωρία στο δικό σας πλαίσιο. Συνδημιουργία, δοκιμή, αξιολόγηση, εξέλιξη!

Τι είναι σωστό να κάνω στο παιδί μου;

Αυτό που συμβαδίζει συνειδητά με τις επιλογές και τα χαρακτηριστικά του δικού σας συστήματος. Μέσα από την ενίσχυση και υποστήριξή μας καλείστε να ανακαλύψετε το δικό σας τρόπο διαπαιδαγώγησης και γονεϊκότητας. Παρέχουμε τη γνώση και τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε τους τρόπους και τους μηχανισμούς που μεγαλώνει ένα παιδί, και να επιλέξετε συνειδητά την υποστήριξη που θα του παρέχετε.

Ποιο παιδαγωγικό μοντέλο ακολουθείτε;

Η παιδαγωγική μας φιλοσοφία διαμορφώνεται μέσα από τη μελέτη διαφόρων θεωριών των επιστημών της αγωγής και της εκπαίδευσης. Αντλούμε, αξιοποιούμε στοιχεία από τις διάφορες θεωρίες και σχεδιάζουμε έχοντας στο κέντρο το άτομο και τα συστήματα  στα οποία αυτό εμπλέκεται, τις ανάγκες τους και την εξέλιξή τους. Η βασική προσέγγιση των υπηρεσιών μας είναι η παρατήρηση, ο πειραματισμός, η ανακάλυψη, η αξιολόγηση και η αξιοποίηση της βιωματικής διαδικασίας.

Έχετε φυσική έδρα; Πού μπορούμε να σας βρούμε;

Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι του KidIn the Field online αλλά και σε συνεργασία με οργανισμούς, φορείς και άλλους επαγγελματίες σε δικό τους χώρο, ενισχύοντας έτσι τη δικτύωση και τη συνέργεια.

Υλοποιείτε προγράμματα για άτομα με αναπηρία;

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν στις υπηρεσίες μας, και προσπαθούμε να εξελισσόμαστε συνεχώς. Καλέστε μας για να συζητήσουμε την περίπτωσή σας και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή.

Join the Field