Οικογένειες – KidIn the Field

KidIn the Field

Οικογένειες

Η ποιότητα των σχέσεων και των εμπειριών που βιώνει ένα παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του καθορίζουν σημαντικά τη συνολική του εξέλιξη, διαμορφώνοντας τον ενήλικα του αύριο. Ο γονέας/φροντιστής προτρέπεται να είναι αυθόρμητος και αυθεντικός, και λαμβάνοντας υπόψη το ίδιο το παιδί, να διαμορφώσει το γονεϊκό τύπο που θα εξυπηρετεί το μοναδικό τους σύστημα. Το παιχνίδι είναι για τα παιδιά το μέσο για να εκφραστούν και για να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους, αλλά και για τους ενήλικες φροντιστές τους ο τρόπος να συνδεθούν μαζί τους και να τα κατανοήσουν. Η ταυτόχρονη συμμετοχή ενηλίκων και παιδιών σε δράσεις που έχουν στο κέντρο τις έννοιες της συνύπαρξης και του ευ ζην έχει πολλαπλά οφέλη για όλους .

Μέσα από τις δράσεις, τα οικογενειακά εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προϊόντα μας ενισχύεται:

  • το μοναδικό σύστημα της κάθε οικογένειας
  • το ατομικό και οικογενειακό well-being
  • η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση
  • η κοινωνικοποίηση
  • ο κοινός χρόνος διασκέδασης

Ανακαλύψτε τις δράσεις μας για την οικογένεια.