Τομείς Δραστηριότητας – KidIn the Field

KidIn the Field

Τομείς δραστηριότητας

Βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικές δράσεις με βιωματική προσέγγιση που βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή και συναίνεση. Προσεγγίζουμε με τους συμμετέχοντες στα προγράμματα ποικίλες θεματικές με οδηγό τις επιστήμες της αγωγής, τις αρχές επικοινωνίας και διάφορες εκπαιδευτικές τεχνικές. Με εργαλείο το παιχνίδι και αξιοποιώντας μέσα όπως τα αντικείμενα, τις τέχνες, την κίνηση και το σώμα, τις αισθήσεις και οτιδήποτε κινητοποιεί τη φαντασία, δημιουργούμε εκπαιδευτικά πλαίσια ανακάλυψης και προβληματισμού.

Παιδαγωγικό υλικό

Σχεδιάζουμε υλικό και προτάσεις που ενθαρρύνουν τη διαγενεακή επικοινωνία, την ανακαλυπτική μάθηση και προσφέρουν εμπειρίες διασκέδασης, εκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης.

Διαμόρφωση παιδαγωγικού περιβάλλοντος

Οργανώνουμε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα οποία ενισχύουν την εξέλιξη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών από τις πρώτες ημέρες της ζωής τους, υπό το πρίσμα της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης τους με τους ενήλικες που τα περιβάλλουν. Αφορά επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την (ανα)διαμόρφωση του χώρου τους με τη λογική “KidIn the Field“ και οικογένειες που αποζητούν ενίσχυση στην οργάνωση της παιδαγωγικής φιλοσοφίας τους.

Εξατομικευμένη παιδαγωγική Υποστήριξη

Εμψυχώνουμε τους ενήλικες σε ζητήματα παιδαγωγικής, επικοινωνίας, ρουτίνας και καθημερινότητας, προσαρμόζοντας την υπηρεσία σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε διαφορετικό πλαίσιο και σύστημα.

Ερευνητική δραστηριότητα

Η κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα αποτέλεσαν το κίνητρό μας για τη δημιουργία του KidIn the Field. Η έρευνα είναι το βασικό εργαλείο μας για τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών μας. Η παρατήρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση της δράσης μας, καθώς και η συμμετοχή μας σε ερευνητικά προγράμματα είναι το μέσο για τη διάχυση της γνώσης και τη δημιουργία νέων συνθηκών για την εκπαίδευση του ατόμου.

Συνεργασία σε προγράμματα

Για εμάς στο KidIn the Field η δικτύωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας. Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς, με στόχο την προώθηση της μεθοδολογίας μας και την ενίσχυση της κοινωνικής κουλτούρας.