Επαγγελματίες – KidIn the Field

KidIn the Field

Επαγγελματίες

Το άτομο, η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία είναι συστήματα που περιέχουν μονάδες που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλεπιδρούν, με μια σχέση αμφίδρομη και ταυτόχρονη. Ως επαγγελματίες του χώρου του παιδιού αναγνωρίζουμε την αξία της συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες για ζητήματα παιδαγωγικής, για πρακτικές προτάσεις και αναστοχασμό στην εργασία. Παρέχουμε υπηρεσίες που ενισχύουν την επαγγελματική δράση δίπλα στο παιδί και την οικογένεια.

Οι επαγγελματίες που απευθύνονται σε εμάς μπορούν να:

  • διευρύνουν τις γνώσεις τους
  • μοιραστούν τις εμπειρίες τους ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές σχετικά με την επικοινωνία και διάδραση παιδιών και ενηλίκων
  • λάβουν υποστήριξη από εξειδικευμένους παιδαγωγούς

Προγράμματα για σχολεία (παιδικοί σταθμοί- νηπιαγωγεία)

Στοχεύοντας στην ενίσχυση της οικογένειας και του γονεϊκού ρόλου εντός του σχολείου και την ενδυνάμωση της σχέσης σχολείου – οικογένειας,  προτείνουμε μια συμπληρωματική υπηρεσία υποστήριξης της οικογένειας εντός του οργανισμού σας.
Επίσης, προσφέρουμε δράσεις ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών και επαγγελματιών παιδαγωγών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τον τρόπο της συνεργασίας μας.
Δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα:

Προγράμματα για χώρους δημιουργικής απασχόλησης/πολυχώρους/χώρους πολιτισμού/…

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να υλοποιηθούν σε συνεργασία με χώρους και φορείς που επιθυμούν να εντάξουν διαγενεακές οικογενειακές εκπαιδευτικές δράσεις στον προγραμματισμό τους. Με το βλέμμα στραμμένο στην οικογένεια, ενισχύουμε παιδαγωγικά τα δίκτυα και τους επαγγελματίες που την υποστηρίζουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαμορφώσουμε από κοινού το πλαίσιο της συνεργασίας μας.
Διαθέσιμα προγράμματα: