we grow together MΕΡΟΣ 2 – KidIn the Field

KidIn the Field

we grow together MΕΡΟΣ 2

Στοχεύουμε στο παιδί, ενισχύοντας τους ενήλικες που το περιβάλλουν
ΜΕΡΟΣ 2: παιδαγωγοί

Ο/Η παιδαγωγός είναι εκείνος ο/η επαγγελματίας που ασχολείται με την ολόπλευρη ανάπτυξη [κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική] και φροντίδα των παιδιών. Είναι το πρώτο άτομο, μετά από τους γονείς και φροντιστές, το οποίο καλείται να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός παιδιού. Υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρατηρεί και τεκμηριώνει τη δράση των παιδιών, υποστηρίζοντας την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων. Λειτουργεί ως ερευνητής/τρια και συνοδοιπόρος στο ταξίδι της γνώσης μαζί με τα παιδιά!
Ποια είναι εκείνα τα εργαλεία και τα εφόδια που χρειάζεται και πού μπορεί να τα βρει; Το επάγγελμα του/της παιδαγωγού απαιτεί συνεχή επιμόρφωση σε θεωρίες, προσεγγίσεις και νέες εκπαιδευτικές τάσεις. Καλείται να μελετά σε βάθος και να προσαρμόζει τις πρακτικές του σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας του. Η συμμετοχή σε συνέδρια, εκπαιδεύσεις και σε επαγγελματικές κοινότητες μάθησης παιδαγωγών βοηθά να εξελιχθούν οι γνώσεις, ενώ παράλληλα η συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας συμβάλλει στη διάχυση νέων ιδεών και καλών πρακτικών.
Η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας ενός/μιας παιδαγωγού δεν ολοκληρώνεται με την αποφοίτησή από μια παιδαγωγική σχολή ή με την επιτυχία σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Μέσα από την καθημερινή πρακτική, την εμπειρία που αποκτά, τη χρήση, δοκιμή και εναλλαγή εκπαιδευτικών επιλογών. Μέσα από την αυτοπαρατήρησή και την αυτοαξιολόγηση. Μέσα από την παρατήρηση άλλων παιδαγωγών και την αξιοποίηση των δικών τους εμπειριών, από την υποστήριξη που λαμβάνει από περισσότερο έμπειρους παιδαγωγούς σε μια λογική mentoring ή και peer-mentoring.
Ο/η παιδαγωγός καλείται να είναι ευέλικτος/η και ανοιχτός/η σε νέες παιδαγωγικές  προσεγγίσεις, να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από ποικίλες και εύστοχες επιλογές. Ποιες άλλες δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξει; Χρειάζεται να είναι επικοινωνιακός/η και υπομονετικός/η, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και δυσκολίες των παιδιών, να συνδέεται μαζί τους, διαμορφώνοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μεταξύ των μελών της ομάδας.
Αυτό το σημείο αναφοράς στη σύνδεση με το παιδί, για εμάς στην KidIn the Field είναι και το πιο σημαντικό. Πώς μπορεί ένα παιδί να φτάσει στη βαθιά γνώση εάν δεν έχει συνδεθεί με τους ενήλικες του πλαισίου στο οποίο συμμετέχει; Η σύνδεση μεταξύ των ατόμων προϋποθέτει τη δημιουργία σχέσης, την αποδοχή της μοναδικότητας του καθενός, την ειλικρίνεια, το σεβασμό και την προσήλωση στη στιγμή. Όλα αυτά που θα διαμορφώσουν την παιδαγωγική ποιότητα του/της επαγγελματία παιδαγωγού.
Οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει πιθανώς δεν είναι πάντα οι πιο κατάλληλες ή ευνοϊκές, ώστε να επιτρέπουν την εφαρμογή των πρακτικών που οραματίζεται, είτε λόγω έλλειψης των μέσων που χρειάζεται, είτε λόγω του κλίματος μεταξύ συναδέλφων. Μια τεράστια πρόκληση, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του/της. Είναι αρκετά συνηθισμένη η εμφάνιση επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out) στους/στις παιδαγωγούς/εκπαιδευτικούς ειδικότερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία έχει αποτυπωθεί σε πολλές έρευνες και μελέτες. Ακόμα μια περίπτωση όπου ο/η παιδαγωγός καλείται να οπλιστεί με πείσμα και υπομονή για να ανταπεξέλθει. Χρειάζεται όμως να θυμάται, πως είναι και εκείνος/η μέρος του συστήματος, διαμορφώνει τις συνθήκες και πρέπει να διεκδικεί αυτά που έχει ανάγκη.
Μέσα από τις δράσεις που υλοποιούμε για επαγγελματίες του χώρου του παιδιού, δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση εκείνων των χαρακτηριστικών που βοηθούν τον/την επαγγελματία να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στο ρόλο του/της, να κατανοήσει τα παιδιά και να δρα στο εδώ και στο τώρα, με ενσυνειδητότητα, αναγνωρίζοντας τι κάνει, πότε το κάνει και γιατί.

We grow together!
Η ομάδα της KidIn the Field.