Ενήλικες – KidIn the Field

KidIn the Field

Ενήλικες

Η ενεργή παρουσία των ατόμων που φροντίζουν ένα παιδί, η αποδοχή, η ζεστασιά, η κατανόηση, η καλή επικοινωνία, με σεβασμό στις ανάγκες όσων συμμετέχουν στην ανατροφή του, επιδρούν θετικά στην κοινωνικο-συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου.

Η ομάδα της KidIn the Field σχεδιάζει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες που ενδυναμώνουν το ρόλο του ενήλικα δίπλα στο παιδί.

Ενθαρρύνουμε τους συμμετέχοντες:

  • να παρατηρούν
  • να ακούν, να αφουγκράζονται, και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του παιδιού και τις δικές τους
  • να αποδέχονται και να συμβάλλουν στην ενίσχυση του ατομικού ρυθμού ανάπτυξης
  • να ενεργοποιούν τη σκέψη τους

Αξιοποιούμε το παιχνίδι ενηλίκων ως εργαλείο, τρόπο, σκοπό και μέσο μάθησης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Παρέχουμε εφόδια και κατάλληλα εργαλεία  για τη διαμόρφωση της καθημερινότητας με τα παιδιά.

Οι δράσεις μας: