We grow together ΜΕΡΟΣ 1 – KidIn the Field

KidIn the Field

We grow together ΜΕΡΟΣ 1

Στοχεύουμε στο παιδί, ενισχύοντας τους ενήλικες που το περιβάλλουν
ΜΕΡΟΣ 1: μέσα στην οικογένεια

Γονιός γεννιέσαι ή γίνεσαι; Είναι ο γονεϊκός ρόλος έμφυτος στο άτομο και ενεργοποιείται αυτόματα με την κηδεμονία ενός παιδιού; εάν ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη και εκπαίδευση στο ρόλο εάν όχι, πώς ακριβώς μαθαίνει κάποιος πώς να φροντίσει την ανάπτυξη ενός παιδιού;
Σίγουρα η πρωταρχική ανάγκη ενός παιδιού από το γονέα/κηδεμόνα/φροντιστή του είναι το ενδιαφέρον για την επιβίωσή του, όμως πέρα από τη βασική περίθαλψη, ο ενήλικας επηρεάζει την ανάπτυξη του παιδιού και τη μελλοντική εξέλιξή του ως άτομο. Η ενεργή παρουσία αυτών που φροντίζουν ένα παιδί, η αποδοχή, η ζεστασιά, η κατανόηση, η καλή επικοινωνία, με σεβασμό στις ανάγκες όσων συμμετέχουν στην ανατροφή του, επιδρούν θετικά στην κοινωνικο-συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου. 
Η οικογένεια αποτελεί το κυριότερο περιβάλλον στο οποίο ένα παιδί έρχεται σε επαφή με ενήλικες, αλληλεπιδρά μαζί τους, και επηρεάζεται από αυτούς. Ειδικά ο ρόλος του γονέα-φροντιστή, διαφοροποιείται από τους άλλους ρόλους που μπορεί να έχει ένας ενήλικας, καθώς προτρέπεται στο να είναι αυθόρμητος και αυθεντικός λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το ίδιο το παιδί, και έτσι να διαμορφώσει το γονεϊκό τύπο που θα εξυπηρετεί το δικό τους μοναδικό σύστημα. 
Σε αυτό μπορούν να τον ενισχύσουν διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης της γονεϊκότητας, με βλέμμα στραμμένο στον αντίκτυπο στα παιδιά. Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν πως τα παιδιά όσων έλαβαν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα γονεϊκής εκπαίδευσης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν θετική εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα της ζωής τους, μεταξύ των οποίων η αυτοπεποίθηση, η νοητική ανάπτυξη, η κοινωνική επίδοση, αλλά και η ακαδημαϊκή πρόοδος.

  • Οι ενήλικες μπορούν να ενισχυθούν στο να νιώθουν ασφάλεια στο ρόλο τους. Υποστηρίζονται όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν στις καθημερινές λειτουργίες με το παιδί, αλλά και στην υιοθέτηση περισσότερο δημοκρατικών στάσεων απέναντι στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, τους κανόνες και την τήρησή τους, την ενδυνάμωση των δεσμών και την καλλιέργεια του σεβασμού. Εμφανίζεται έτσι βελτίωση της συναισθηματικής και συμπεριφορικής ανάπτυξης των παιδιών, αλλά και του οικογενειακού well-being γεικότερα. 
  • Τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των ενηλίκων και όχι απλώς την ενημέρωση σε διάφορα ζητήματα, επιδιώκουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης ως προς τις γονεϊκές πρακτικές/επιλογές, βοηθώντας έτσι στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των γονεϊκών στάσεων γενικότερα, δίνοντας εφόδια που μπορούν οι συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν και μετά τη λήξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Η εξάσκηση τεχνικών παρατήρησης, οδηγεί στη συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του κάθε παιδιού, προσφέροντάς του την υποστήριξη που έχει ανάγκη ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής του, γεγονός που ενισχύει την έγκαιρη παρέμβαση, αναζητώντας τη βοήθεια ειδικών επαγγελματιών για περαιτέρω υποστήριξη.

Σε αυτή τη λογική εμείς στην KidIn the Field ενισχύουμε την οικογένεια, στοχεύοντας στους ενήλικες. Γιατί και εκείνοι μπορούν να μάθουν. Άλλωστε η δια βίου μάθηση υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Να μαθαίνει, να αποκτά δηλαδή νέα γνώση, να αξιολογεί και να επαναπροσδιορίζει την ήδη υπάρχουσα, και έτσι να διαφοροποιείται και να εξελίσσεται με ευελιξία και συνειδητότητα.
Ας μην ξεχνάμε, τα παιδιά έτσι κι αλλιώς έχουν πολλά να μάθουν, εμείς, πώς μπορούμε κι εμείς να αναπτυχθούμε δίπλα τους;
We grow together!

Η ομάδα της KidIn the Field.